Geen nieuwe waterkrachtcentrales in onze rivieren

Geen nieuwe waterkrachtcentrales in onze rivieren
Waterkracht kan een rol spelen in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening, mits aan strenge ecologische voorwaarden wordt voldaan. In ons land heeft waterkracht echter zo’n negatieve impact op de biodiversiteit, dat Sportvisserij Nederland en andere natuurorganisaties tegen de aanleg van nieuwe waterkrachtcentrales zijn.
Source: Sportvis nieuws