Vurig debat over visserij in Tweede Kamer

Vurig debat over visserij in Tweede Kamer

Veel vragen over de onderzoeksontheffingen van pulsvissers, de werkbaarheid van de aanlandplicht en de regie op de Noordzee werden afgelopen dinsdag door Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg (AO) Visserij in de Tweede Kamer afgevuurd op minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Source: Vurig debat over visserij in Tweede Kamer